Banner Module
PLATE SKID PLATE SKID

Nguyên vật liệu: SPCD

Công nghệ: Đột dập

Chi tiết
COLLAR SPG COLLAR SPG

Nguyên vật liệu: SPCE

Công nghệ: Đột dập

Chi tiết
BRACKET BRACKET

Nguyên vật liệu: SPCC

Công nghệ: Đột dập

Chi tiết
CS COVER CS COVER

Nguyên vật liệu: JSC270E

Công nghệ: Đột dập

Chi tiết
CLAMPER TUBE BREATHER CLAMPER TUBE BREATHER

Nguyên vật liệu: SPCC + SWRM10

Công nghệ: Đột dập + Uốn CNC + Hàn

Chi tiết
STAY,ABS MOD STAY,ABS MOD

Nguyên vật liệu: SPHC + Nut M6

Công nghệ: Đột dập + Hàn Robot + Hàn Spot

Chi tiết
COLLAR WINKER FR COLLAR WINKER FR

Nguyên vật liệu: SPCC + Nut M5

Công nghệ: Đột dập + Hàn Spot

Chi tiết
COLLAR WINKER FR COLLAR WINKER FR

Nguyên vật liệu: SPHC + STKM11A + SPCC

Công nghệ: Đột dập + Tiện CNC + Hàn Spot

Chi tiết
JOINT INLET  PIPE JOINT INLET PIPE

Nguyên vật liệu: C3604BD

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
PLUG CONE TYPE 5x5 PLUG CONE TYPE 5x5

Nguyên vật liệu: A2011 BD T3

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
COLLAR COLLAR

Nguyên vật liệu: SWCH10R

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
PIVOT.LEVER PIVOT.LEVER

Nguyên vật liệu: SWCH12A

Công nghệ: Tiện CNC + Xử Lý Nhiệt

Chi tiết
Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Công nghệ: Máy dập 200T

Chi tiết
Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Công nghệ: Máy dập 160T

Chi tiết
Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Công nghệ: Máy dập 200T

Chi tiết
Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Công nghệ: Máy dập 150T

Chi tiết

Đối tác