Banner Module

Thiết bị dập

MÁY SẢN XUẤT SỐ LƯỢNG HÃNG MÁY XUẤT XỨ
   Máy đột dập 200T 1    SEYI    ĐÀI LOAN
   Máy đột dập 160T 9    SEYI    ĐÀI LOAN
   Máy đột dập 150T 6    AMADA, WASINO    NHẬT BẢN
   Máy đột dập 110T 10    SEYI, AMADA, AIDA    NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN
   Máy đột dập 80T 6    SEYI, WASINO    NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN
   Máy đột dập 60T 8    SEYI, AMADA, AIDA    NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN
   Máy đột dập 45T 6    SEYI,  AIDA    NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN
   Máy đột dập 35T 6    AMADA, AIDA    NHẬT BẢN
   Máy đột dập 25T 6    AMADA, AIDA    NHẬT BẢN

Đối tác