Banner Module

Thiết bị Tiện

MÁY SẢN XUẤT SỐ LƯỢNG HÃNG MÁY XUẤT XỨ
Máy tiện CNC
30
CINCOM CITIZEN, JENN-WEI
NHẬT BẢN, ĐÀI LOAN
Máy tiện CAM
10
JARNG YEONG
ĐÀI LOAN
Máy tiện bán tự động
 6
JARNG YEONG
ĐÀI LOAN
Máy tiện bàn
 8
JAPAN
NHẬT BẢN

Đối tác