Banner Module
JOINT INLET  PIPE JOINT INLET PIPE

Nguyên vật liệu: C3604BD

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
PLUG CONE TYPE 5x5 PLUG CONE TYPE 5x5

Nguyên vật liệu: A2011 BD T3

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
COLLAR COLLAR

Nguyên vật liệu: SWCH10R

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
PIVOT.LEVER PIVOT.LEVER

Nguyên vật liệu: SWCH12A

Công nghệ: Tiện CNC + Xử Lý Nhiệt

Chi tiết
BAR LOCK BAR LOCK

Nguyên vật liệu: S35C

Công nghệ: Tiện CNC + Phay + Taro

Chi tiết
COLLAR AIR/C SET COLLAR AIR/C SET

Nguyên vật liệu: SWCH10R

Công nghệ: Dập Ngang

Chi tiết
COVER-V ROLLER COVER-V ROLLER

Nguyên vật liệu: A6061-T6

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
2201 2201

Nguyên vật liệu: C1100-1/2H

Công nghệ: Tiện CNC + Cắt Dây + Khoan lỗ

Chi tiết
TERMINAL WITH NUT TERMINAL WITH NUT

Nguyên vật liệu: C3602B

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
COLLAR COLLAR

Nguyên vật liệu: C3602BD

Công nghệ: Tiện CNC + Vát Mép

Chi tiết
PIECE SLIDE PIECE SLIDE

Nguyên vật liệu: C3604

Công nghệ: Tiện CNC

Chi tiết
BOSS BOSS

Nguyên vật liệu:

Công nghệ:

Chi tiết

Đối tác