Banner Module
CLAMPER TUBE BREATHER CLAMPER TUBE BREATHER

Nguyên vật liệu: SPCC + SWRM10

Công nghệ: Đột dập + Uốn CNC + Hàn

Chi tiết
STAY,ABS MOD STAY,ABS MOD

Nguyên vật liệu: SPHC + Nut M6

Công nghệ: Đột dập + Hàn Robot + Hàn Spot

Chi tiết
COLLAR WINKER FR COLLAR WINKER FR

Nguyên vật liệu: SPCC + Nut M5

Công nghệ: Đột dập + Hàn Spot

Chi tiết
COLLAR WINKER FR COLLAR WINKER FR

Nguyên vật liệu: SPHC + STKM11A + SPCC

Công nghệ: Đột dập + Tiện CNC + Hàn Spot

Chi tiết
STAY ABS MOD STAY ABS MOD

Nguyên vật liệu: SPHC + Nut M6

Công nghệ: Đột dập + Hàn Spot

Chi tiết
CLAMPER TUBE BREATHER CLAMPER TUBE BREATHER

Nguyên vật liệu: SPCC + SWRM10

Công nghệ: Đột dập + Hàn Robot + Hàn Spot

Chi tiết
BRKT, ABS MOD BRKT, ABS MOD

Nguyên vật liệu: SPHC

Công nghệ: Đột dập + Hàn Robot

Chi tiết
STAY COMP M/C STAY COMP M/C

Nguyên vật liệu: SPHC + SWRM10

Công nghệ: Đột dập + Uốn CNC + Hàn Mig

Chi tiết
STAY ENG HARNESS STAY ENG HARNESS

Nguyên vật liệu: SPCC + SWRM10

Công nghệ: Đột dập + Uốn CNC + Hàn Robot

Chi tiết
FRAME FRAME

Nguyên vật liệu: SPCC + SWRM10

Công nghệ: Đột dập + Uốn CNC + Hàn Robot

Chi tiết
BAND 50 BAND 50

Nguyên vật liệu: SPCC + SWCH12A + Nut M4

Công nghệ: Đột dập + Hàn Spot

Chi tiết
FRAME FRAME

Nguyên vật liệu: SPCC

Công nghệ: Đột dập + Hàn Spot

Chi tiết
2104 2104

Nguyên vật liệu: SPHC + SUS304

Công nghệ: Đột dập + Tiện + Hàn Robot

Chi tiết
BAR,SEAT LOCK BAR,SEAT LOCK

Nguyên vật liệu: SPHC + SWRM10

Công nghệ: Đột dập + Uốn CNC + Hàn Robot

Chi tiết

Đối tác