Banner Module
Khuôn liên hoàn

Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Máy sử dụng:

Công nghệ: Máy dập 200T

Sản phẩm liên quan

Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Máy sử dụng: 4

Chi tiết
Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Máy sử dụng: 4

Chi tiết
Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Máy sử dụng: 4

Chi tiết
Khuôn liên hoàn Khuôn liên hoàn

Nguyên vật liệu: SKD11 độ cứng 58-62HRC

Máy sử dụng: 4

Chi tiết

Đối tác